EMISIUNI A-Z | București, istorii scrise și nescrise

”București, istorii scrise și nescrise”. Bucureștiul în timpul Primului Război Mondial (I)

Interviu cu Constantin Bărbulescu. Realizator: Victoria Dragu-Dimitriu. Fonoteca Radio România (inv. 129231).

Intrarea României în Primul Război Mondial a coincis cu aniversarea zilei de naștere a intervievatului, care împlinea 9 ani. Descrierea casei părintești și a locatarilor din Calea Călărașilor (min. 1'04").

Povestea lui Ion Poșa, refugiat ardelean din zona Făgăraș, administrator al imobilului. Refugiat în Moldova după ce Bucureștiul a fost ocupat de trupele Puterilor Centrale (min. 6'25" ).

Descrierea traseului tramvaiului electric 16 (min. 13'50").

Bucureștiul după intrarea României în război de partea Antantei. Bombardamente; luminile caselor au fost camuflate; lucrările la instalațiile de apă ale Pulberăriei Armatei din comuna Dudești (min. 18'00").

Durată: 30'04''

Constantin Bărbulescu (1907-2003) a fost fiul unuia dintre primii instalatori din România, devenit starostele breslei instalatorilor din București. Antrepriza acestuia a realizat instalațiile de apă și canalizare ale Expoziției Jubiliare din 1906 din Parcul Carol. Fiul a moștenit înclinația către inginerie a tatălui și, după anii de școală de-a lungul cărora i-a avut colegi și prieteni pe Mircea Eliade și pe frații Acterian, a absolvit Institutul Politehnic din București. Ulterior, la înființarea Industriei Aeronautice Românești, a fost colaborator al profesorului Elie Carafoli și, mai apoi, cercetător în diferite alte domenii industriale. Interviurile pe care Constantin Bărbulescu i le-a acordat Victoriei Dragu-Dimitriu au fost publicate în volumul: Victoria Dimitriu, Început de veac în București. Constantin Bărbulescu: Viața mea cu smerenie, Editura Vremea, 2014.