Despre noi

Site-ul www.radio-arhive.ro reprezintă o cale de acces spre colecțiile de documente scrise și sonore ce alcătuiesc arhiva națională radiofonică, o cale prin care se întoarce către public un tezaur național, creat în 9 decenii de funcționare neîntreruptă în spațiul public a postului Radio România.

Noile tehnologii ne permit să creăm un instrument de punere în valoare și aducere în actualitate a patrimoniului nostru arhivistic, pe care dorim să-l transformăm într-un "patrimoniu viu", introducând în circuitul public documente radiofonice istorice și culturale.

Cea mai veche și mai importantă arhivă media a țării, memoria radioului public va fi succesiv pusă în circulație prin noua noastră platformă multimedia, lansată simbolic la aniversarea a 90 de ani de la prima emisiune.

Documentele radiofonice sunt expuse conform unei structuri tematice, emisiunile emblematice ale postului se regăsesc de asemenea ordonate alfabetic (Emisiuni A-Z) iar vocile marilor personalități care s-au perindat de-a lungul timpului în fața microfonului pot fi căutate în secțiunea Personalități.

Site-ul nostru, ce pornește la drum în anul Centenarului, conține și o pagină permanentă 1918, ce restituie prin documente scrise și sonore din arhivele instituției reflectarea radiofonică a unui eveniment ce a marcat istoria și conștiința națională. Pagina 1918 a fost susținută prin programul Centenar al Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Dacă bogăția arhivelor radiofonice este cunoscută publicului cu precădere sub brandul "Fonoteca de aur", prea puțin este cunoscut faptul că prin aplicarea primului Regulament de Organizare și Funcționare al instituției, aprobat la 30 septembrie 1932, ce prevedea obligativitatea depunerii la arhivă ("Biblioteca") a unui exemplar din textul conferințelor ținute la microfon, s-a ajuns la o situație singulară printre celelalte radiodifuziuni europene: constituirea unui fond de manuscrise radiofonice conservate în Arhiva Scrisă, manuscrise semnate de marile nume ale culturii românești: Mircea Eliade, E. Lovinescu, Mihai Ralea, C. Rădulescu-Motru, Tudor Vianu, Mihail Sebastian, Gh. Brătianu, C.C. Giurescu, Alice Voinescu…, intelectualii vremii care au înțeles potențialul formativ al noului mijloc de comunicare.

Documentele audio (discuri la începuturi, completate după 1950 cu înregistrări pe bandă magnetică) sunt tezaurizate în Arhiva Sonoră (Fonoteca Radio) și nicio listă a marilor voci conservate nu ar putea fi completă, aici reunindu-se tot ce a fost semnificativ în istoria și cultura românească: de la N. Iorga, I.C. Brătianu sau Nicolae Titulescu la Octavian Goga, Ion Minulescu, Liviu Rebreanu sau Tudor Arghezi, actori de legendă, spectacole, concerte și interpretări inegalabile…

Arhiva Sonoră conservă, pe diferite suporturi, cca. 132 000 ore de înregistrări, iar o persoană ar putea petrece 15 ani de audiție non stop în încercarea de a parcurge materialul sonor stocat pe:

- 12 000 discuri de ebonită; 40 000 discuri vinil;

- 11 000 CD-uri;

- 1 500 casete DAT;

- 293 000 benzi magnetice muzicale;

- 103 000 benzi magnetice vorbite

Din 1998, acest fond patrimonial unic face obiectul unei valorificări sistematice a Serviciului Patrimoniu Cultural și Arhive, prin colecții de cărți, CD-uri sau audiobook, consacrate emisiunilor-vedetă și publicate anual sub brandul  Editura Casa Radio.

Din 2009 a demarat salvgardarea etapizată a arhivelor radiofonice prin digitizare, proces derulat prin eforturile conjugate ale SPCA și ale structurilor tehnice, ajungându-se până în prezent la ingestarea a aproximativ 120 000 de înregistrări pe diverse suporturi, ce vor deveni progresiv accesibile.

Site-ul www.radio-arhive.ro este creat și administrat de Serviciul Patrimoniu Cultural și Arhive, structura administrativă care asigură: conservarea producției radiofonice și evidența fondurilor documentare; accesul la colecțiile de documente radiofonice; valorificarea patrimoniului de creație radiofonică și promovarea imaginii de creator și difuzor de cultură a Radio România. Prin exercitarea funcțiunilor sale, Serviciul Patrimoniu Cultural și Arhive perenizează, formatează și diseminează conținuturi și/sau informații din arhivele radioului public, transformându-le într-un patrimoniu de bunuri media deschis și accesibil tuturor categoriilor de beneficiari.

Documentele expuse pe site-ul www.radio-arhive.ro sunt protejate de legislația din domeniu (Condiții legale), fiind destinate unei utilizări strict private.

Copii ale documentelor radiofonice, pentru uz privat, pot fi obținute conform Regulamentelor și Tarifelor în vigoare (Servicii). Orice solicitare privind utilizarea de către terți în scopuri comerciale face obiectul procedurii Vizei de Patrimoniu.

Echipa www.radio-arhive.ro:

Coordonator: Raphael Vieru - șef serviciu SPCA

Coordonator editorial: Laura Vezeteu, editor programe SPCA

Redactor: Andra Mitia Krysta

Colaboratori: Maria-Elena Negoescu, Horia Pop

Documentare: Colectiv Arhiva Scrisă - coordonator Elena Albu; colectiv Documentare Patrimoniu; colectiv Arhiva Sonoră - coordonator Tudor Constantin Zubin

Grafică: Daniel Ivașcu, www.pilgrimproject.ro

Construcție site: ing. Andrei Boroș