Contact

Societatea Română de Radiodifuziune

Serviciul Patrimoniu Cultural și Arhive

Str. General Berthelot, nr. 60-64, RO-010165,

București, România

site: www.radio-arhive.ro

tel: + 4021-303 14 51; + 4021-303 13 24

e-mail: patrimoniu@radioromania.ro

Raphael Vieru, șef serviciu, Serviciul Patrimoniu Cultural și Arhive

tel: + 4021-303 13 24; + 4021-303 14 51

e-mail: raphael.vieru@radioromania.ro

Eleonora Peneș, organizator producție, Serviciul Patrimoniu Cultural si Arhive

tel: + 4021-303 14 51

e-mail: eleonora.penes@radioromania.ro