EMISIUNI A-Z | Evocări literare

”Evocări literare”. Ion Barbu (1969)

Ion Barbu (MNLR)

Invitați: Gerda Barbilian, Șerban Cioculescu și Simon Bayer. Emisiune de Romulus Vulpescu. Redactor: Ileana Corbea. Fonoteca Radio România (XW 11984).

Prima ediție a emisiunii "Evocări literare".

min. 0'22" - Romulus Vulpescu citește poezia Păunul de Ion Barbu.

min. 1'50" - Romulus Vulpescu prezintă ediția postumă de versuri aparținând poetului Ion Barbu.

min. 4'39" - Ion Barbu evocat de Simon Bayer, Gerda Barbilian Șerban Cioculescu și Romulus Vulpescu. 

Durată: 29'40"

Despre emisiune: "Un nou ciclu de emisiuni semnat de Romulus Vulpescu își propune să realizeze o suită de monografii sonore ale celor mai reprezentativi scriitori din literatura română modernă. Evocarea se împletește aici cu eseul critic și istoriografic, tinzând să ilustreze o imagine cât mai nuanțată a faptelor prezentate." ("Programul Radio-TV", 22-29 iulie 1969)