Arhiva Scrisă | Biblioteca Radio

Orele culturii. Antologie de conferințe din Arhiva Societății Române de Radiodifuziune. Vol. I, 1931-1935

43 de texte și "avant-texte" inedite, grupate în două secțiuni, Scientia și Arte ce-și propun să redea excepționala bogăție și strălucire a gestului cultural radiofonic. Printre pionierii conferințelor radiofonice: C. Rădulescu-Motru, Sextil Pușcariu, Mircea Djuvara, Virgil Madgearu, Ion Petrovici, Dimitrie Gusti, Mihai Ralea, Mircea Florian, N. Bagdasar, Mihail Sebastian, Paul Zarifopol, Alice Voinescu și mulți alții, toți demonstrând propensiunea elitelor românești ale vremii spre noul fenomen mediatic.
Volum elaborat în cadrul Arhivei Societății Române de Radiodifuziune. Prefață de Romul Munteanu. Notă asupra ediției de Sebastian Sârcă. București, Editura Casa Radio, 1998.

arh orele culturii

Puteți consulta întregul volum AICI