EMISIUNI A-Z | Revista literară Radio

”Revista literară radio”. Număr dedicat poeziei (1966)

Mihail Sadoveanu

Invitați: Vladimir Streinu, Vasile Nicolescu, George Ivașcu, Florian Potra, Alecu Ivan Ghilia. Redactor: Silvia Kerim. Fonoteca Radio România (XW 5469).

Număr dedicat poeziei.

Mihai Sadoveanu recită Sara pe deal de M. Eminescu (min. 0'17").

Tudor Arghezi, Despre poezie. Transcriem un fragment din această scurtă conferință: "[...] Poezia e viață și viața toată e poezie, de la constelația aproape nezărită din infinit până la petala albastră pierdută în iarba pășunii. Poezia e neîntreruptă și cotidiană, atârnă de om să-și aleagă și să-și trăiască poezia. Poezia nu e întâi în cărți, e în noi, în fiecare zi, din soare-răsare până în amurg.[...]" (min. 0'58").

Rubrica "Ritmuri contemporane". Poeme în lectura autorilor: Alexandru Philippide - Căutătorul; Otilia Cazimir citește din poemele sale recente; Eugen Jebeleanu - Alimente; Marin Sorescu - Concentrică; Florența Albu - Îndrăgostitul anotimp; Ioan Alexandru - Stea dublă (min. 2'54").

Rubrica "Cronica ideilor", semnată de Vladimir Streinu (min. 11'41").

Comori din Fonoteca de Aur. Poeme în lectura autorilor: George Bacovia - Lacustră, Lucian Blaga - Umblăm pe câmp fără popas, George Călinescu - Juvenes dum sumus (min. 18'57").

Rubrica "Poezia și editorii ei". Invitat: Vasile Nicolescu, șeful secției de poezie a Editurii pentru Literatură (min. 22'47").

Cronică literară: George Ivașcu - Poeți tineri. Despre volumele Moartea ceasului de Marin Sorescu și Versuri de Mariana Costescu (min. 27'39").

Rubrica "Meridiane lirice". Florian Potra despre Giuseppe Ungaretti. Vocea lui Giuseppe Ungaretti (min. 33'41").

Rubrica "Revista revistelor literare". Alecu Ivan Ghilia despre poezia publicată în periodicele: "Cronica", "Ateneu", "Ramuri" și "Familia" (min. 35'41").

Durată: 39'55"