EMISIUNI A-Z | Scriitori la microfon

”Scriitori la microfon”(1974). Interviu cu Alexandru Philippide (1 aprilie 1900-8 februarie 1979)

Acad. Al. Philippide și redactorul Ileana Corbea (decembrie 1974)

Invitat: Alexandru Philippide. Realizator: Nicolae Florescu. Înregistrare pe bandă magnetică, inclusă în Fonoteca de Aur Radio România (AUR ZW 564).

În deschiderea emisiunii, N. Florescu face o prezentare a scriitorului, precedată și încheiată cu versuri de Al. Philippide în lectura autorului (min. 0'11''-1'54'').

Interviu realizat de Nicolae Florescu cu Alexandru Philippide despre:

debutul în poezie cu Cântec de orologiu (min. 2'00"); debutul său publicistic în "Însemnări literare" (mai 1919) unde îi întâlnește pe G. Ibrăileanu, G. Topîrceanu, M. Sadoveanu, Demostene Botez (min. 2'24"); ce datorează Alexandru Philippide tatălui său, Alexandru I. Philippide (min. 6'10"); volumul Stânci fulgerate, apărut în 1930 (min. 7'28"); influența expresionismului german; pregătirea volumului Scrieri (min. 9'28"); activitatea de publicist la "Adevărul literar și artistic" și la "Viața Românească"; reîntâlnirea cu Garabet Ibrăileanu, în 1928, care îl îndeamnă să publice articole și studii (min. 10'33"); publicarea volumelor de versuri Visuri în vuietul vremii, în 1939, și Monolog în Babilon, în 1967 (min. 11'59"); ce înseamnă poezia (min. 13'11"); ce crede despre poezia românească tânără (min. 14'10").

Durata: 15'20"