Arhiva Scrisă | EMISIUNI 1928-1947

"Universitatea Radio" (1942). E. Lovinescu - ”Confesiuni asupra carierei mele de critic” (1942)

E. Lovinescu (1881-1943). Foto: MNLR

Conferință susținută în seara zilei de 3 februarie 1942, de la ora 20:40. Documentul a fost difuzat în cadrul emisiunii "Universitatea Radio", ciclul "Confesiuni", și are 7 file mss, cu semnătura de identificare a autorului; este păstrat în Arhiva SRR, în dosarul nr. 3/1942.

Din conferința ținută la Radio de E. Lovinescu, în 3 februarie 1942, cu titlul "Confesiuni asupra carierei mele de critic", am selectat un scurt fragment, pe care vă invităm să-l parcurgeți:

"În afară de vocație certă și un simț de orientare, criticului i se mai cere o calitate de ordin etic și anume să aibă caracter, până și în înțelesul francez "avoir du caractér" - adică a avea un caracter incomod. Arta presupune caracter și, fără exces de rea voință, aș putea adăuga dimpotrivă. Mai mult decât competență și talent, criticului i se cere conștiință profesională. Prin laudă și blam putând deveni lesne un instrument de ascensiune socială, pentru a nu rămâne în categoria simplei publicistici, critica trebuie să se ferească de compromis, complezență, coluziunea de interese, ca de o primejdie mortală. Ea trebuie să se bucure de o independență morală absolută; date fiind condițiile noastre publice, ea e o ascetă".

Textul conferinței poate fi consultat aici.

E. Lovinescu a conferențiat la Radio între 4 ianuarie 1935-30 iunie 1943.

Ultima conferință ținută la Radio de E. Lovinescu este datată 30 iunie 1943 și a fost transmisă cu titlul "Cugetarea lui Maiorescu", în ciclul "Cugetări ale scriitorilor moderni", ora 20,40. În Arhiva SRR, doarul nr. 10/1943, 3 file dactilo, cu iscălitura de identificare a autorului. Revista Radio România, anul VI, nr. 124, p. 14.