EMISIUNI A-Z | Lecturi paralele

Redactor: Josette Maidanek. Prima ediție: 20 mai 1969.

"Lecturile paralele" a oferit iubitorilor de literatură prilejul de a asculta lucrări valoroase, interpretate atât în limba în care respectivele lucrări au fost scrise, cât și în versiune românească. O preocupare permanentă a redacției a constituit-o difuzarea unor pagini din scrieri românești traduse în limbi străine și publicate peste hotare. Fragmentele literare au fost interpretate fie de mari actori străini (Laurence Olivier, Paul Scofield, Jean Vilar, Ruben Simonov, Madeleine Renaud ș.a.) și de mari actori români (G. Storin, G. Vraca, I. Manolescu, Emil Botta ș.a.), fie de scriitorii înșiși. Astfel, au putut fi ascultate glasurile lui Paul Eluard, Guillaume Apollinaire, Thomas Mann, Serghei Esenin, Evgheni Evtușenko etc. Lucrările românești prezentate în diferite limbi străine au fost adeseori citite de înșiși scriitorii care le-au tradus: I. Ritsos, R. Alberti, Rosa del Conte etc. Adeseori, emisiunea a cuprins interviuri cu scriitori care au împărtășit din experiența muncii lor de traducători: Nina Cassian, Mihnea Gheorghiu, Mihai Beniuc, Dan Duțescu, Leon Levițchi etc.