EMISIUNI A-Z | Meridiane lirice

Emisiune de A. E. Baconsky. Redactor: Lucia Negoiță. Prima ediție a emisiunii: 28 mai 1969. Emisiune săptămânală realizată de A. E. Baconsky între anii 1969-1971, în cadrul căreia portretele-eseu ale unor mari poeți din prima jumătate a secolului XX erau însoțite de lecturi din operele acestora. Pe baza lor, autorul va alcătui antologia Panorama poeziei universale contemporane (București, Editura Albatros, 1972).

Transcriem mai jos un fragment din prezentarea pe care A. E. Baconsky o face emisiunii în prima ediție a "Meridianelor lirice", 28 mai 1969:

"[…] Nimeni n-a văzut vreodată cum arată un meridian. Vedem doar țările pe care aceste meridiane le situează în calculele abstracte ale geografilor și călătorilor. Țara meridianelor mele lirice va fi poezia universală contemporană, țară de pretutindeni și de nicăieri, prin care se încrucișează toate drumurile spiritului în acest secol turmentat și contradictoriu. Așadar, iubiți ascultători, vom vorbi despre 100 de poeți ai epocii noastre. Cifra nu are o semnificație specială, fiind doar metafora unui tezaur imens și inestimabil."

Printre scriitorii prezentați de A. E. Baconsky s-au numărat: George Bacovia, Ion Barbu, Tudor Arghezi, Guillaume Apollinaire, T. S. Eliot, Ezra Pound, Georg Trakl, W. B. Yeats ș.a.