EMISIUNI A-Z | Viața cărților

Redactori: Florin Pavlovici, Ileana Corbea (după ianuarie 1972). Prima ediție: 20 mai 1969. Emisiune de actualitate literară, inițiată de Florin Constantin Pavlovici, urmărind aparițiile editoriale, receptarea de către critic și cititori a volumelor de proză, poezie, teatru ș.a. Emisiunea cuprinde, în cadrul unor rubrici specializate, cronici și prezentări de carte contemporană ("Carnet de librărie", "Note de lectură", "Cărți care vă așteaptă"), dar și de interviuri, despre cărți aflate în pregătire, debuturi ("Debut editorial", "Autograf sonor"); anchete printre cititori ("Opinii de cititor", "Cititorii la microfon"); comentarii asupra circulației cărții românești în străinătate ("Cartea românească peste hotare"); reportaje, anchete, convorbiri legate de circuitul cărții ("De la manuscris la carte") ș.a. Transcriem mai jos un fragment din prezentarea pe care Florin Pavlovici o face emisiunii, în prima ediție: "Începând de astăzi, emisiunea Matineu literar, ora 9:30, se va numi Viața cărților. Sperăm să nu fie vorba numai de schimbarea titlului acestei emisiuni, dar și de o îmbogățire a ei printr-o mai energică fixare în cadrele a ceea ce am putea numi viața cărții, tulburătoarea viață a cărții."