EMISIUNI A-Z | București, istorii scrise și nescrise

”București, istorii scrise și nescrise”. Bucureștiul în timpul Primului Război Mondial (II)

Interviu cu Constantin Bărbulescu. Realizator: Victoria Dragu-Dimitriu. Fonoteca Radio România (inv. 129366).

În primele zile după intrarea României în război, Pulberăria Armatei din comuna Dudești a explodat; 306 muncitori au murit în incendiu (min. 0'40").

Refugiul provincialilor în București, odată cu ocupația germană. În casa intervievatului din Calea Călărașilor s-au refugiat rudele de la Craiova și de la Buciumeni (min. 5'57").

Rechiziții germane în București, viața oamenilor în timpul ocupației germane, înrolarea pe front (min. 11'14").

Întoarcerea rudelor și a tatălui intervievatului de pe front, în vara anului 1918 (min. 21'38").

Durată: 30'05''

Constantin Bărbulescu (1907-2003) a fost fiul unuia dintre primii instalatori din România, devenit starostele breslei instalatorilor din București. Antrepriza acestuia a realizat instalațiile de apă și canalizare ale Expoziției Jubiliare din 1906 din Parcul Carol. Fiul a moștenit înclinația către inginerie a tatălui și, după anii de școală de-a lungul cărora i-a avut colegi și prieteni pe Mircea Eliade și pe frații Acterian, a absolvit Institutul Politehnic din București. Ulterior, la înființarea Industriei Aeronautice Românești, a fost colaborator al profesorului Elie Carafoli și, mai apoi, cercetător în diferite alte domenii industriale. Interviurile pe care Constantin Bărbulescu i le-a acordat Victoriei Dragu-Dimitriu au fost publicate în volumul: Victoria Dimitriu, Început de veac în București. Constantin Bărbulescu: Viața mea cu smerenie, Editura Vremea, 2014.