EVENIMENTE

Gala Galaction despre prima înregistrare a cuvântului său ”pe nu știu ce panglică de magnetofon", la Radio (4 noiembrie 1953)

Gala Galaction (1879-1961). Foto: Arhiva Scrisă Radio România

Gala Galaction (n. 16 aprilie 1879, Didești, Teleorman - d. 8 martie 1961, București) - pseudonimul literar al lui Grigore Pișculescu. Scriitor, preot ortodox, profesor de teologie de origine aromână, traducător al Bibliei în limba română. În 1947 a fost ales membru titular al Academiei Române.

Invitația adresată lui Gala Galaction de Radiodifuziunea Română în noiembrie 1953, de a rosti un cuvânt festiv la sărbătorirea vechiului său prieten și coleg Mihail Sadoveanu, a prilejuit înregistrarea vocii sale pe bandă magnetică și va deveni, pentru scriitor, "un curios prilej de cugetare și filozofie".

Debutul la microfon îl făcuse cu douăzeci și cinci de ani în urmă, în 25 decembrie 1928, cu "Nașterea Domnului" ("Radiofonia", an I, nr. 7, p. VII), la propunerea lui Vasile Voiculescu - director al programului cultural al Societății Române de Radiodifuziune. Așa a început o îndelungă colaborare la Radio, ajungându-se în 1944, la 67 de conferințe difuzate (cf. Bibliografie radiofonică românească, vol. I, pp. 188-191, vol. II, pp. 133-134, vol. III, pp. 156-157, București, Editura "Casa Radio", 1998-2003). Temele au abordat și dezvoltat, în general, date fundamentale din calendarul creștin-ortodox, semnificații ale sărbătorilor tradiționale, însemnări de călătorie din țară și străinătate și evocări literare. Arhiva Radio România conservă 23 de conferințe radiofonice, valorificate editorial pentru prima oară, în audiobook-ul "Gala Galaction. Învățătură veche la vremuri noi", apărut la Editura "Casa Radio", București, 2005.

Ultima conferință ținută de Gala Galaction la Radio, cu titlul "Patimile Domnului", a fost transmisă în direct, în 12 aprilie 1944, ora 20,30, din clădirea veche a Radiodifuziunii din Strada General Berthelot nr. 60, aflată lângă actualul sediu al instituției și care, în 24 august 1944, va fi distrusă de bombardamentul aerian german. Noua clădire a Radioului din Strada General Berthelot 60-64, construcție începută în 1949 după planurile vechi ale SRR, din timpul administrației lui Vasile Ionescu, a fost inaugurată în 27 noiembrie 1952. În ceea ce numea "palatul de azi crescut din vatra celui vechi - labirint și fortăreață, în același timp", a pășit pentru prima dată și a citit Gala Galaction miercuri, 4 noiembrie 1953, însemnările despre Sadoveanu, care au fost difuzate în emisiunea "Revista literară", din 8 noiembrie, ediție pregătită de profesorul și istoricul literar G. C. Nicolescu.

Înregistrarea vocii pe bandă magnetică de la Radio i-a prilejuit lui Gala Galaction scrierea unor pagini în jurnalul său, datate 4 și 15 noiembrie 1953 (Gala Galaction: Jurnal, vol. III, p. 152-157, Editura Minerva, București, 1980), din care am selectat câteva fragmente:

"4 noiembrie 1953 (miercuri) - Institutul nostru de Radiodifuziune a pus la cale un ceas de sărbătorire, în cinstea lui Mihail Sadoveanu, la apropiata lui onomastică, de la 8 noiembrie. Am fost invitat și eu să rostesc un cuvânt festiv, pentru vechiul meu prieten și coleg. Am vorbit la radio, în anii trecuți, de numeroase ori. La început cu șovăieli și alunecări; mai pe urmă cu crescândă fermitate… dar azi felul de a vorbi la radio este cu totul altul. Vorbești în boxa miraculoasă…apoi te duci acasă și te asculți pe tine însuți!... Azi cuvântul tău este înregistrat pe nu știu ce panglică de magnetofon, și dacă ai vreun lapsus, dacă a scârțâit vreun scaun, te oprești și reiei fraza întreagă, făcând să dispară accidentul supărător. Prea clar nu înțeleg acest proces și n-am cerut nicio lămurire. Am citit cât am putut mai distinct, am corectat - prin repetare -, câteva imperceptibile lipsuri vocale, și, după înregistrare m-am corectat pe mine însumi… Stranie impresie! Nu mi-am recunoscut glasul! Auzisem de mai înainte că alții vor putea spune că vocea este într-adevăr a ta, dar tu vei rămânea perplex. Recunoșteam pe ici, pe acolo, unele pauze, unele intențiuni sonore, unele accente, dar, în general, ceea ce rostisem eu, câteva minute mai înainte, nu mai era ceea ce îmi reproducea acum banda de magnetofon…Curios prilej de cugetare și de filozofie!... Cum ne vom înfățișa noi înșine, când vom ajunge să ne exteriorizăm complet, din ceea ce suntem astăzi?..."

Cuvântul omagial a fost publicat integral, cu titlul Pagini de jurnal, în Gazeta literară, an I, nr. 35, 11 noiembrie 1954, p. 3. Alăturăm secvența sonoră, păstrată în Arhiva Radio România - prima înregistrare pe bandă magnetică a lui Gala Galaction la Radio, inclusă în Fonoteca de Aur (AUR ZW 21) și păstrată în Arhiva Digitală (FV-A-22):

Încheiem cu o altă pagină din jurnalului său, datată 15 noiembrie 1953, duminică (Gala Galaction: Jurnal, vol. III, p. 154-157, Editura Minerva, București, 1980):

"Institutul de Radiodifuziune m-a făcut să vorbesc duminica trecută, 8 noiembrie… Dar totul a fost fără noroc. Mai întâi n-am știut precis pe care undă va fi emisiunea și, când am ajuns s-o nimeresc trecuse de jumătatea bucății mele. Și la urmă de tot, am rămas cu un picior în aer… Ultima frază a căzut în chip misterios și bucata mea n-a mai avut centru de greutate! Mi s-a explicat, mai târziu, că banda de magnetofon s-a rupt tocmai la sfârșitul propoziției penultime!"

Din Fonoteca de Aur vă invităm să ascultați "Moara lui Călifar" - singura lectură literară a lui Gala Galaction consemnată pe bandă de magnetofon, iar din colecția de manuscrise să parcurgeți textul conferinței "Cartea lui Iov", difuzată în cadrul emisiunii "Universitatea Radio" din 6 octombrie 1935, ora 19:00, 13 file mss., Arhiva Scrisă a SRR, dosar nr. 10/1935.