Arhiva Scrisă | Biblioteca Radio

Vocile memoriei. Antologie de conferințe din Arhiva Societății Române de Radiodifuziune. Vol. I, 1931-1935

Postmodernul boom memorialistic este prefigurat cu pregnanță de peisajul mediatic interbelic românesc. Acest gen de frontieră a fost promovat intens de postul public de radiodifuziune, încă de la începuturi. Printre evocatorii de la microfon, care au răspuns cu promptitudine așteptărilor dictate de gustul public, îi regăsim pe: Vasile Voiculescu, Ion Minulescu, Al. Obedenaru, Octavian Goga, Sașa Pană, A. Bacalbașa, Petre Pandrea, H.H. Stahl ș.a., iar dintre personalitățile evocate amintim: Urmuz, Caragiale, Aurel Vlaicu, Duiliu Zamfirescu, regele Carol I ș.a.
Volum elaborat în cadrul Arhivei Societății Române de Radiodifuziune. Prefață de Eugen Simion. Notă asupra ediției de Horia Pop. București, Editura Casa Radio, 1999.

arh vocile memoriei

Puteți consulta întregul volum AICI