EVENIMENTE

Academicianul Al. Graur expune problema "numelor geografice" (1962)

Acad. Al. Graur

Alexandru Graur (n. 9 iulie 1900, Botoșani-d. 9 iulie 1988, București) - figură de prestigiu a lingvisticii românești, savant. Membru al Academiei Române. A fost profesor în învățământul liceal (1923-1946), apoi la Facultatea de Filologie a Universității din București (1946-1970), subdirector general al Radiodifuziunii Române (1945-1948), director general al Editurii Academiei Române (1955-1974), președinte al Secției de Științe Filologice, Literatură și Arte (1974-1988).

Ca o ramură oarecum laterală a lingvisticii, s-a constituit, de multă vreme, studiul numelor proprii, adică, în linii mari, al numelor geografice - al toponimiei, cum i se mai zice - și al numelor de persoane, numit uneori antroponimie. Este o ramură aparte, deoarece și materia studiată, numele, se deosebește de materia principală a lingvisticii, cuvintele și frazele. Limba se compune din fraze, iar acestea exprimă ideile oamenilor. Fiecare frază și fiecare element al unei fraze comportă un înțeles, iar între grupul de sunete care formează corpul sonor al cuvântului - complexul sonor, cum i se mai zice - și între înțelesul lui există o relație care se fixează și se păstrează mai mult sau mai puțin neschimbată la transmiterea din tată în fiu (Acad. Al. Graur, Nume de persoane, București, Editura Științifică, 1965).

"Limba noastră". Nume geografice (6/ XW 1819). Realizator: Alexandru Graur. Înregistrare pe bandă magnetică din Arhiva Radio România (6/ XW 1819); emisiunea "Limba noastră", 12 iunie 1962, Programul I, ora 18:30; redactor: Relia Fundeanu.

Puteți asculta alte înregistrări cu Alexandru Graur, în secțiunea Emisiuni (emisiunea "Limba noastră") a site-ului www.radio-arhive.ro.