EVENIMENTE

Mioara Avram: "Alexandru Graur - instanța supremă de consultanță și arbitraj, casație în probleme de limbă și de lingvistică" (1995)

Mioara Avram (4 februarie 1932-12 iulie 2004)

În calitate de fostă studentă, ucenică și colaboratoare a lui Alexandru Graur (9 iulie 1900-9 iulie 1988) - așa cum se definește în debutul emisiunii "Odă limbii române", Mioara Avram aduce un omagiu celebrului lingvist, la 95 de ani de la nașterea acestuia. Invitația lansată de realizatorul Radio România Emil Buruiană de a vorbi despre opera și personalitatea lui Alexandru Graur, constituie pentru Mioara Avram: "un prilej de a exprima din nou prețuirea neștirbită […], de a aduce în memoria foștilor săi ascultători calitățile de care s-au convins […] direct, din emisiunile de până în anul morții - 1988 - și o încercare de a-i incita și pe alții la cunoașterea acestui mare lingvist, prin lectura lucrărilor lăsate în urmă."

Transcriem în continuare, fragmentul sonor de mai sus. 

Mioara Avram despre Alexandru Graur în emisiunea ”Odă limbii române” din 5 iulie 1995 (6/ 106748):

"Savant consacrat din tinerețe, cu o formație solidă și o activitate științifică desfășurată peste șase decenii, observator neîntrecut și interpret ingenios al faptelor de limbă, autor al unor lucrări de referință, Alexandru Graur a fost și un maestru al lingvisticii pentru toți. Titlul unei cărți publicată în 1972, "Lingvistica pe înțelesul tuturor", poate fi văzut ca un întreg program de acțiune în care se încadrează multe alte cărți de diferite dimensiuni, dar mai ales nenumărate articole din presă, conferințe și emisiuni de radio și televiziune. Prin ele, Alexandru Graur a contribuit enorm la răspândirea cunoștințelor despre limbă și la crearea unui public pentru lucrări lingvistice de diverse niveluri. Profesor al atâtor serii de elevi de liceu și de studenți, conducător științific a numeroși doctoranzi și a multor colective didactice, redacționale sau de cercetare, Alexandru Graur a fost și profesorul a milioane de cititori, ascultători și telespectatori cu care reușea să întrețină un adevărat dialog.

Alexandru Graur este poate singurul lingvist român al cărui nume a intrat în conștiința marelui public și în orice caz, singurul al cărui nume a fost implicat în expresii cvasi-folclorice. Îndelungata și statornica sa colaborare la emisiunile radiofonice a contribuit la această popularitate pe deplin meritată."

Prezentarea realizată de Mioara Avram este complexă și tratează aspecte și controverse legate de personalitatea, viața și opera științifică ale lui Alexandru Graur. Vă invităm să o parcurgeți integral în secțiunea "Emisiuni - Odă limbii române" a site-ului nostru.

Cunoscut și apreciat pentru maniera accesibilă în care stabilea dialogul cu ascultătorii și le vorbea despre problemele limbii, Alexandru Graur poate fi ascultat în emisiunea"Limba noastră", abordând teme diverse, dintre care enumerăm: "Unde se vorbește corect românește", "Originea vocabularului", "Formule de adresare", "Formele de conjugare", "Gramatica în școală, "Termeni tehnici", "Limba copiilor", "Expresii sportive", "Scriere și pronunție", "Cuvinte internaționale". Din Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii, am ales o înregistrare din 1984, în care Alexandru Graur răspundea unui ascultător:

Mioara Avram (4 februarie 1932-12 iulie 2004) s-a născut la Tulcea. În 1953 este licențiată a Facultății de Filologie a Universității din București. Doctor în filologie din 1959. Este coautoarea dar și coordonatoarea Gramaticii limbii române (Academia Română - 1954, 1963), Formarea cuvintelor în limba română (1970, 1978, 1963), Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (1982). Publică studii lingvistice în țară și străinătate și scrie articole de popularizare a limbii. A condus sectorul de Gramatică la Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan-Al. Rosetti" al Academiei Române.