EVENIMENTE

”Memoria pământului românesc”. Constantin C. Giurescu despre Unirea Principatelor (1973)

Constantin C. Giurescu (foto: Arhiva Scrisă Radio România)

Constantin C. Giurescu (n. 26 octombrie 1901, Focșani - d. 13 noiembrie 1977, București) - istoric, membru al Academiei Române și profesor la Universitatea din București. A fost, alături de Gheorghe Brătianu și Petre P. Panaitescu, un reprezentant important al curentului "Școala nouă în istorie". În 1948 a fost înlăturat de la Universitate, iar între 1950 și 1955 a fost deținut politic la închisoarea Sighet.

Considerat unul dintre cei mai importanți istoriografi români, cu o bogată activitate radiofonică desfășurată de-a lungul a peste patru decenii, Constantin C. Giurescu începea seria participărilor la microfonul Universității Radio în 19 noiembrie 1932, cu conferința Jurământul cu brazdă în cap. În sud-estul Europei, Principatele românești au avut o existență neîntreruptă din secolul al XIV-lea, această continuitate statală neputând fi constatată la popoarele învecinate:

Una dintre mândriile trecutului nostru, în același timp, dovada netăgăduită a simțului nostru public, este faptul că am știut să păstrăm, fără întrerupere, ființa statului de la întemeierea lui până în zilele noastre. […] Singuri noi ne-am păstrat neîntrerupt ființa politică. Cu mari jertfe, e drept; pierzând vremelnic chiar părți întregi din trupul țării, dar am păstrat-o. În cuprinsul țărilor românești au poruncit întotdeauna numai domnitorii și voievozii noștri, în bisericile noastre clopotele n-au amuțit ca-n alte părți, de teama stăpânilor de altă lege. (Constantin C. Giurescu, Jurământul cu brazda în cap, conferință difuzată la 19 noiembrie 1932, în A.S.R.R., dosar 10/1932).

Marți, 14 martie 1933, la ora 20, în conferința Dezvoltarea istorică a românilor până la întemeierea Principatelor, profesorul Constantin C. Giurescu abordează subiectul evului mediu românesc, convins că nu există problemă, cât de importantă și complicată, care să nu poată fi redusă la liniile ei esențiale și deci, expusă pe scurt:

Există totuși în trecutul nostru o epocă foarte întinsă asupra căreia, cu tot progresul din ultimul timp, nu suntem bine luminați. Este epoca de o mie de ani care desparte vremea părăsirii Daciei Romane de aceea a întemeierii Principatelor.

Dar pe cât e de necunoscută, pe atâta e de însemnată această epocă a evului românesc. Să ne gândim că acum e vremea când se încheagă etnic poporul nostru, când el primește creștinismul și când își întocmește primele alcătuiri politice, modestele cnezate și voievodate, din care vor ieși apoi cele două domnii, pentru a înțelege ce loc ține în viața neamului acest răstimp de o mie de ani. (Constantin C. Giurescu, Dezvoltarea istorică a românilor până la întemeierea Principatelor, conferință difuzată la 14 martie 1933, în A.S.R.R., dosar 8/1933).

Din activitatea istoricului Constantin C. Giurescu la Radio, Arhiva Radio România păstrează 28 de texte ale conferințelor ținute în cadrul Universității Radio, între anii 1932-1943. Astfel, istoria zbuciumată a României este predată într-o mare aulă universitară, rigoarea academică îmbinându-se perfect cu limbajul popularizării științei.

Prezent la microfonul Radiodifuziunii, în 24 Ianuarie 1940, cu conferința intitulată Unitatea noastră națională, Constantin C. Giurescu arăta:

Sărbătoarea de astăzi poate fi socotită, pe drept cuvânt, sărbătoarea simbolică a neamului românesc. Ea rezumă dezvoltarea întregii noastre istorii contemporane, sintetizează luptele și suferințele a rânduri de oameni și e, în același timp, îndreptar luminos pentru viitor.

Foarte adesea, aproape întotdeauna, la temelia marilor acțiuni politice stă o idee sau o stare de spirit. La temelia unirii noastre politice stă conștiința unității noastre etnice, ca origine, ca limbă, ca religie. (Constantin C. Giurescu, Unitatea noastră națională, conferință difuzată la 24 ianuarie 1940, în A.S.R.R., dosar 1/1940).

Treizeci de ani mai târziu, în epoca benzii de magnetofon, revenit la microfonul Radiodifuziunii, profesorul Constantin C. Giurescu reia tema Unirii Principatelor Române, în prefața la "Memoria pământului românesc", emisiune radiofonică al cărei colaborator prestigios a fost mai bine de un deceniu. Înregistrare din 23 ianuarie 1973, inclusă în Fonoteca de Aur Radio România (AUR ZW 293):

Vă invităm să ascultați și alte înregistrări cu istoricul Constantin C. Giurescu în secțiunea ”Personalități a site-ului nostru.