EVENIMENTE

"Sburătorul" - revista unui mare critic (1919)

E. Lovinescu (1881-1943). Foto: MNLR

"Sburătorul" - Revistă literară, artistică și culturală, apărută la București (de la 19 aprilie 1919 la 8 mai 1920). Director: E. Lovinescu. Redacția și administrația: str. Sărindar nr. 14, București. Tip. Editura Alcalay & Co., București. Serie nouă: martie 1926 - mai-iunie 1927. În total 3 volume (vol. I cuprinde nr. 1-26, vol. II nr. 27-52 și vol. III, nr. 1-12, 1926-1927).

"În 1919 cînd apăru Sburătorul (19 aprilie), E. Lovinescu avea o activitate de critic de vreo cincisprezece ani, scrisese volume, descoperise pe Victor Eftimiu, polemizase cu scriitorii maturi în Convorbiri literare și la Flacăra. Totuși, scrisul său n-avea suficientă autoritate, căci trăia Titu Maiorescu, a cărui reputație nu admitea concurenți. După război însă, E. Lovinescu se bucură de un prestigiu considerabil și primele numere ale Sburătorului fură devorate. Personalitatea lui lua contur abia acum." (G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini și până în prezent).

Conferința ținută la Radio de E. Lovinescu, în 3 februarie 1942, cu titlul "Confesiuni asupra carierei mele de critic", este disponibilă în secțiunea Arhiva Scrisă.

"Sburătorul" se anunța ca o revistă fără program propriu-zis: "Programul va ieși din talentul celor care vor publica în Sburătorul; meritul unei reviste stă în limitele scrisului colaboratorilor ei". Preocuparea central statornică era: promovarea noilor talente.

Eugen Simion vorbește despre programul, profilul și orientarea revistei, în emisiunea "Matineu literar" din 19 aprilie 1969 (6/ XW 11329), realizată de Nicolae Florescu:

La sărbătorirea a 50 de ani de la apariția "Sburătorului", realizatorul Nicolae Florescu i-a invitat la microfonul emisiunii "Matineu literar" pe Victor Eftimiu, Sanda Movilă, Lucia Demetrius, Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Mihai Steriade - martori ai momentelor în care criticul E. Lovinescu "saluta primele romane ale lui Rebreanu, pe acelea ale doamnei H. Papadat-Bengescu, poeziile lui Ion Barbu și ale lui Camil Petrescu, schițele și nuvelele lui Ion Brăescu și atâtea alte opere în jurul cărora s-a produs de mult consensul aprobării publice." (Tudor Vianu - E. Lovinescu la 60 de ani, Editura Minerva, 1970).

Vă invităm să ascultați fragmente din emisiunea "Matineu literar", difuzată în 19 aprilie 1969:

Sanda Movilă. Înregistrare Radio România, 1969

Sanda Movilă (1900-1970) - poetă și prozatoare de orientare modernă, soția lui Felix Aderca. Debutează în 1925, cu volumul de versuri Crinii roșii și în 1953 publică romanul Desfigurații, "cu toate subtilitățile unei proze de horbotă fin lucrată". (E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, Editura Minerva, 1989).

Vladimir Streinu. Înregistrare Radio România, 1969

Vladimir Streinu (1902-1970) - critic, eseist și poet. Redactor la Sburătorul între 1926 și 1927. Activitatea critică dintre 1928 și 1938 o strânge în Pagini de critică literară (1938). A fost colaborator extern al emisiunii ”Revista literară Radio”.

Întreaga emisiune este disponibilă în secțiunea Emisiuni A-Z, a site-ului nostru.