EVENIMENTE

Vasile Voiculescu: "O, Iulie-Albă, odraslele-ți strânge..."

Episcopul Iuliu Hossu. Sursă: RRI

La 1 Decembrie 1918, Iuliu Hossu, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, din însărcinarea Marelui Sfat Național Român, a fost cel care a citit celor 100.000 de români veniți din toate colțurile Transilvaniei și din Părțile Vestice, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, proclamația de unire a Transilvaniei cu Regatul României.

Declarația de Unire de la Alba Iulia a fost dusă la București și înmânată Regelui Ferdinand I al tuturor românilor de episcopii Iuliu Hossu și Miron Cristea (episcopul ortodox de Caransebeș și viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române), împreună cu cei doi fruntași ardeleni : Alexandru Vaida-Voievod și Vasile Goldiș.

Înregistrarea de mai sus, cu Iuliu Hossu, a fost realizată în 14 septembrie 1969, la Mănăstirea Căldărușani, intrată în Arhiva Radio Europa Liberă și difuzată la Radio România în 29 noiembrie 1993 (emisiunea Mediateca de istorie, realizator Mariana Conovici).

În perioada interbelică, oameni politici români au vorbit în fața microfonului cu obiectivitate și patriotism despre România Mare. Transcriem un fragment din conferința Cuvânt sărbătoresc cu prilejul aniversării unirii Ardealului ținută la Radio de ministrul de interne Ion Ianculeț, la 1 decembrie 1935 (A.S.R.R., dosar 13/1935):

Unirea noastră s-a dovedit trainică, ea va fi veșnică, fiind izvorâtă din puterea de viață a poporului român, are la bază cel mai înalt principiu al formelor vieții date de istoria omenirii, are la bază ideea statului național, după care a fost reîmpărțită harta lumii în urma războiului mondial…România Mare s-a creat. Ea trebuie consolidată. Totul ne ajută la aceasta fiindcă totul ne unește.

Vă invităm să ascultați înregistrări sonore inedite păstrate în Arhiva Societății Române de Radiodifuziune, cu mărturii ale participanților la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918, în secțiunea Primul Război și Marea Unire în documente radiofonice, a site-ului nostru.