EMISIUNI A-Z | Dicționar de literatură universală

Redactori: Gheorghe Gheorghiță, Josette Maidanek, Titus Vîjeu. Prima ediție: 11 decembrie 1969.

"Emisiunea ce se va difuza cu acest nume, începând de astăzi, de trei ori pe lună, își propune să ofere ascultătorilor o imagine cât mai cuprinzătoare a literaturii universale, păstrând permanent echilibrul între prezentarea literaturii secolului nostru și aceea a unor timpuri mai îndepărtate. Emisiunea va fi profilată, în general, pe două feluri de sumare: emisiunile ce vor conține patru-cinci rubrici diferite, dintre care numai «Antologia copodoperelor» va avea caracter permanent, vor alterna cu emisiuni dedicate unui singur scriitor. Cât privește cele dintâi, ele își află justificarea în înțelesul ce se dă de obicei unui dicționar de literatură universală, care este, în același timp, un dicționar de opere, de autori, de personaje, de termeni literari, de motive și curente literare și chiar de teoria genurilor literare, versificație sau prozodie. În cadrul emisiunilor consacrate unui singur scriitor vor fi prezentați în primele luni ale anului viitor Shakespeare, Proust, Balzac și Hölderlin[…]". (Fragment din prezentarea pe care redactorul Gheorghe Gheorghiță a făcut-o emisiunii în prima ediție a acesteia, 11 decembrie 1969).