EVENIMENTE

Mihai Berza și lecturile comentate din opera lui Nicolae Iorga, la Radio (1971)

Mihai Berza (1907-1978). Sursa: Wikipedia

În iunie 1971, când se împlineau 100 de ani de la nașterea savantului Nicolae Iorga - aniversare ce fusese înscrisă în calendarul UNESCO -, Radiodifuzunea Română a consacrat un ciclu de emisiuni acestui eveniment, invitându-l pe profesorul Mihai Berza, strălucit exeget al creației lui Iorga, să le realizeze. Emisiunile au fost transmise în fiecare marți din luna iunie, pe Programul II, de la ora 19,30.

Pe parcursul a cinci ediții radiofonice, Mihai Berza evocă etapele vieții lui Nicolae Iorga, analizează principalele scrieri ale savantului și îi fixează locul în cultura românească și în dezvoltarea societății, pe care le-a influențat, pe anumite paliere, determinant.

Mihai Berza se apropie de creația lui Iorga și lecturează public pagini semnificative "atât prin cuprinsul lor de idei și de sentimente, cât și prin capacitatea de expresie care a făcut din Iorga unul din cei mai mari scriitori de limbă românească". Fragmentele selectate și propuse ascultătorilor din opera lui Iorga, vin să înfățișeze atât aspecte esențiale ale gândirii sale, cât și câteva dintre fațetele darului său de scriitor. Pentru a nu irosi timpul limitat "în mod firesc", pus la dispoziție de Radiodifuziune dar și conștient de expresivitatea textelor alese "grăitoare prin ele însele", Mihai Berza a completat lecturile cu aprecieri critice cât mai scurte.

Nicolae Iorga a fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1897 și titular în 1910, susținându-și discursul de recepție cu tema Două concepții istorice (1911). Vă invităm să-l ascultați pe profesorul Mihai Berza, cu o prezentare a principalelor direcțiilor din cuvântarea de intrare (așa cum o numea Iorga) și rostind un pasaj care caută să fixeze pe de o parte raportul dintre mase și personalitățile conducătoare în dezvoltarea istorică iar pe de alta, legăturile dintre diferitele domenii ale cercetării istorice și dintre istoriile naționale și cea universală. (Emisiunea "Lecturi comentate", 1 iunie 1971, ZW 3242, redactor: Relia Fundeanu)

Cel de-al doilea text ales de Mihai Berza, caracterizat ca fiind "una dintre cele mai puternice pagini de evocare epică din istoriografia universală", este desprins din "Istoria lui Ștefan cel Mare povestită neamului românesc" (1904) și este un fragment din "Pătrunderea lui Vlad Țepeș în 16 iunie 1462 în tabăra lui Mahomed al II-lea". L-am selectat pentru dumneavoastră și vă invităm să-l ascultați, însoțit de scurte comentarii:

Mihai Berza (23 august 1907-5 octombrie 1978) și-a început studiile la Facultatea de Litere și Filozofie din Iași, urmate de studii doctorale la Roma și Paris. În 1941 este chemat ca secretar pentru ca în 1943 să fie numit director-adjunct al Institutului de Istorie Universală "N. Iorga", la cererea mentorului său, Gh. I. Brătianu. În 1944 a devenit titular la Școala de Arhivistică și din 1950 profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București. În 1963 a fost numit primul director al Institutului de Studii Sud-Est Europene, funcție pe care a ocupat-o până în ultimul an de viață. Una dintre temele majore de cercetare a fost opera lui Nicolae Iorga, pe care a studiat-o și comentat-o. Membru corespondent al Academiei Române.

Nicolae Iorga (5 iunie 1871-27 noiembrie 1940) a fost cel mai faimos colaborator al Radioului, care spre deosebire de alți vorbitori, nu prezenta spre aprobare - așa cum Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției prevedea - textul conferinței ce urma să fie difuzată. Ideile exprimate nu se pierdeau în eter ci erau notate de stenograful său, Henri Stahl și publicate a doua zi în "Neamul Românesc". Astfel, conferințele sale radiofonice au apărut în 1936, într-un prim volum, la editura Fundațiilor Regale, urmat de un al doilea, în 1940. În 2001, Editura Casa Radio a publicat o ediție critică completă datorată lui Valeriu Râpeanu a ”Sfaturilor pe întunerec”, ce reunește integral conferințele din perioada 1931-1940.

Prima conferință la microfon, consemnată în revista de programe radio datată 10 aprilie 1929, se intitula "Literatura română" și a fost difuzată la ora 21:15 (cf. Revistei "Radio și Radiofonia", an II, nr. 29, p.13), iar prima conferință păstrată este din 16 septembrie 1931 și face parte parte dintr-un ciclu dedicat învățământului "Noua direcție în învățământul românesc".

Ultima conferință, "Noi hotare", din septembrie 1940, după Dictatul de la Viena, are următoarea poveste: după ce, în mod excepțional, Iorga se conformase Regulamentului și transmisese textul conferinței, conducerea Radioului ia decizia de nedifuzare, însă nimeni nu îndrăznește să-i comunice acestuia. Iulius Țundrea, un istoric avizat al Radioului, notează că profesorul este condus în cabină și lăsat să-și rostească conferința, care nu se transmite. Conferința nedifuzată este considerată un adevărat text testamentar al gândirii savantului.